شماره تماس

 • ۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه پاسداران
 • ۲۶۷۰۰۳۷۲ شعبه شمیرانات
 • ۲۶۷۰۰۳۹۱ شعبه لواسانات
 • ۸۶۰۲۷۷۶۹ شعبه مرکز – جنوب شهر
 • ۴۴۴۲۰۷۱۲ شعبه سعادت آباد
 • ۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه غرب
 • ۷۷۰۰۷۲۴۰ شعبه شرق
 • ۷۷۷۹۹۱۷۵ شعبه تهرانپارس
 • ۰۹۱۲۷۶۵۹۷۴۰ مدیریت

ساعات کاری

 • هروز هفته ۲۴ ساعته

پست الکترونیکی

 • info@eftekhareshahr.ir

تماس با ما

موضوع

نام
آدرس ایمیل

پیام