• 09127659740
 • 02177007240
 • 08:00-22:00

 • ۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه پاسداران
 • ۲۶۷۰۰۳۷۲ شعبه شمیرانات
 • ۲۶۷۰۰۳۹۱ شعبه لواسانات
 • ۸۶۰۲۷۷۶۹ شعبه مرکز – جنوب شهر
 • ۴۴۴۲۰۷۱۲ شعبه سعادت آباد
 • ۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه غرب
 • ۷۷۰۰۷۲۴۰ شعبه شرق
 • ۷۷۷۹۹۱۷۵ شعبه تهرانپارس
 • ۰۹۱۲۷۶۵۹۷۴۰ مدیریت
 • هروز هفته ۲۴ ساعته

موضوع

نام
آدرس ایمیل

پیام

کارخانه قالیشویی و رفوگری افتخار شهر
× واتساپ چت!